בית משפט השלום, קיבל את תביעתו של אדם בן 50 לחייו, שנפגע בתאונה במהלך הליכה שביצע במדרכה באחד מרחובות העיר. לטענתו, במדרכה היה ריבוע חול, שבתוכו היה נטוע עץ שנכרת, וחלק מגזע העץ נשאר בולט מעל פני המדרכה. הוא נתקל בגזע הבולט ומכאן פגיעתו.

בית המשפט מינה מומחה מטעמו שהעריך את נכותו של התובע בשיעור של 25% נכות צמיתה וזאת בגין הגבלה בתנועות כתף ימין.

העירייה הכחישה את קרות האירוע ואת הנזק הנגרם בגינו. עיקר טענותיה היו כי קיימים פערים בגירסתו העובדתית של התובע וספק אם ניתן לקבוע כי אכן נפל במקום אשר טוען שנפל.

בית המשפט דחה את טענת העירייה וקבע שבהתאם לגרסתו הסדורה של התובע, התיאור אשר מסר לרופא אשר בדק אותו מיד ובסמוך לתאונה והתמונות אשר צירף, ניתן לקבוע כי התאונה ארעה במקום אשר פירט.

בנסיבות אלו קיבל בית המשפט את תביעתו של התובע וקבע שהעירייה חבה בחובת זהירות כלפי התובע, הואיל והנפילה ארעה בשטח שבאחריות העירייה. בית המשפט התרשם מהתמונות אשר צירף התובע לכתב התביעה מהן ניתן היה ללמוד  שגזע העץ הבולט, היווה מפגע משמעותי שהיה אשר לא תוקן על ידי העירייה מבעוד מועד ולא סומן על ידה בצורה ברורה אשר ימנע מעוברי דרך להיפגע כתוצאה ממנו.

בנוסף לכך בית המשפט קיבל את טענתו של התובע לפיה התאורה במקום הייתה לקויה דבר אשר הגדיל את הסיכון לעוברים והשבים.  

למרות האמור לעיל, בית המשפט מתח ביקורת על התובע וקבע כי הואיל והכיר את הרחוב, היה עליו לדעת כי קיים סיכון נוכח העובדה כי התהלך בחשיכה. לפיכך קבע בית המשפט כי יש להשית עליו "אשם תורם" בשיעור של 25 אחוזים.

בפסק הדין נקבע כי העירייה תפצה את התובע בסך של 587,500  ₪ ממנו יש לנכות 25% אשם התורם שנקבע לתובע בגין פציעתו בתאונה. בסך הכול ישולם לתובע סך של 220,000 ₪.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.   

הכותב הוא עורך דין מיכאל שטרית, שותף ומייסד במשרד עורכי הדין מיכאל שטרית המתעסק בין היתר בדיני נזיקין לפרטים וייעוץ משפטי חייג: 02-9925566 או באתר האינטרנט שלנו: www.sb-law.co.il.