רכישת דירה היא אחת מן העסקאות היקרות בחיי לקוחותינו. לכן בטרם רכישת הדירה, בחנו את עצמכם ובדקו האם ביצעתם את עסקת חייכם כראוי.

אזהרה- אם אחת התשובות לבחינה הבאה היא שלילית- המשמעות היא כפולה, הראשונה- מדובר בעסקת רכישה מסוכנת אשר תסכן את כספכם. השנייה- לא ביצעתם את העסקה באמצעות משרד עורכי דין מיכאל שטרית.

  1. האם ביצעת הערכת שווי של הדירה בטרם הרכישה?
  1. האם ביצעת הערכת שווי של הוצאות נלוות לרכישת הדירה בטרם הרכישה?
  1. האם בחנת את שיעור המס אשר חל על רכישת הדירה בטרם הרכישה?
  1. האם בדקת את הזכויות הקנייניות בדירה (עיון בנסח הטאבו) בטרם הרכישה?
  1. האם בדקת את תוכנית בניין העיר בטרם הרכישה?
  1. האם עיינת בתיק הבניין במחלקת ההנדסה בטרם הרכישה?
  1. האם בדקת את היתר הבניה בטרם הרכישה?
  1. האם קיבלת אישור עקרוני למשכנתא בטרם הרכישה?
  1. האם קיבלת הפנייה לשמאות מוקדמת מטעם הבנק וביצעת אותה בטרם הרכישה?
  1. האם עיינת במסמכי הבית המשותף, התשריט והתקנון בטרם הרכישה?

אם אחת מן התשובות הינה שלילית-  מדובר בעסקה מסוכנת עבורך, וכמובן שלא רכשת את הנכס באמצעותנו.