מאת: עו"ד מיכאל שטרית                                                   

ר' ילידת שנת 72, נתקלה בסלע אשר היה מונח בשביל הגישה לחנות המכולת במושב. עת ביקשה להגיע לחנות המכולת. בגין כך, מעדה ונפלה. כתוצאה מאותה נפילה לטענתה אירעו נזקי גופה ולרבות שבר במרפק יד שמאל.

המושב לא התכחש לאירוע כרות התאונה, אך העלה טענות כנגד ר' ולפיהן, המושב לא התרשל בכך, כי הסלע היה מונח בשביל הגישה, וכי לר' קיים אשם תורם, הואיל והיה עליה להבחין באותו סלע אשר מונח על השביל.

כבר בפתח הדיון המקדמי אשר נערך בבית המשפט, ניתנה החלטת בית המשפט אשר תחמה את גדר המחלוקת בין הצדדים.

בית המשפט קיבל את טענתה של ר' כי המושב אחראי לתאונה וכי על המושב לפצות את ר' בגין הנזקים אשר נגרמו לה. על פי החלטת בית המשפט הסלע אשר היה מונח על השביל במושב הינו מפגע לא סביר, שכן הוא חסם את המעבר במידה רבה ויצר סיכון שהולכי הרגל יתקלו בו. לפיכך יש קשר סיבתי ברור בין התרשלות המושב, בכך שיצר סיכון לא סביר, לתאונה שהתרחשה. ולפיכך על המושב לפצות את ר' בגין נזקיה של ר'.

עוד קבע בית המשפט, כי הוא מקבל את טענת המושב, כי ליש ליחס ל-ר' אשם תורם. מדובר בשביל הסמוך לביתה של ר', המוכר לה היטב. לכן היה על ר' לנקוט במשנה זהירות בהליכתה בשביל זה. משלא עשתה כן, תרמה לגרימת התאונה. מדובר באשם תורם משמעותי, שכן ר' הייתה יכולה להימנע מהתאונה בקלות יחסית. בנסיבות העניין נקבע כי האשם התורם של ר' יעמוד על 30%.

משאלו היו החלטותיו של בית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמה על מינו מומחה מוסכם מטעם הצדדים אשר ייתן חוו"ד בעניין גובה הנכות אשר נותרה לר' כתוצאה מהתאונה. המומחה חיווה דעתו של-ר' נותרה, בשל התאונה, נכות בגובה 15% בשל הגבלה בטווח היישור והכפיפה של מרפק שמאל, זאת לאחר ש-ר' סבלה כתוצאה מהתאונה משבר פריקה במרפק יד שמאל, שבר אשר הצריך ניתוח. 

כתוצאה מרשלנותו של המושב ארעה התאונה ואף נגרמו נזקיה של ר'. לפיכך קבע בית המשפט, כי על המושב לשלם ל-ר' פיצוי עבור פגיעה בכושר ההשתכרות העתידית של ר', כאב וסבל, עזרה לצד ג', ובגין הוצאותיה הרפואיות סך של 132,000 ₪.

עם זאת, חרף העובדה, כי בעניינה של ר' נקבע, כי ישנו אשם תורם, הרי שיש לנכות מתוך הסך הנ"ל אשם תורם בגובה 30% מהסכום אשר נפסק.

יש להבין, כי אשם תורם הינו למעשה, הגדרה להתרשלות אדם אשר התנהגותו הובילה לגרימת הנזק אשר נגרם לו. אשם תורם הינה הגנה אשר נתבע יכול לנקוט בה, על מנת להפחית ולחלק את נטל הנזק בין התובע לבין הנתבע. קבלת טענה של אשם תורם תוביל להקטנת סך הפיצויים אשר נקבע, בגובה האשם התורם אשר נקבע לתובע.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.