מאת: עו"ד מיכאל שטרית

אחד מן הנושאים אשר בוחרים אנו להתעסק בו כמה שפחות, הינו-  תכנון החיים שלאחר המוות. לפיכך, נשאלת השאלה, מה יעשה ברכושו (עזבונו) של מנוח לאחר פטירתו וכיצד יחולק הוא.

בטרם נעסוק בפתרון השאלה, ראשית, יהא עלינו לבחון, האם המנוח הותיר אחריו צוואה או אם לאו.  חוק הירושה התשכ"ה- 1965, הוא המקור החוקי לפיו נבחן את אופן ביצוע החלוקה.

ירושה ע"פ דין

במקרה של מנוח אשר לא הותיר אחריו צוואה- תחולק הירושה ע"פ הוראות הדין (החוק). הוראות החוק קובעות מדרג שעל פיו תחולק הירושה:

מי הם היורשים ע"פ דין- במדרג החלוקה הראשון נמצא את בן /או בת הזוג של המוריש, ילדיו וצאצאי ילדיו. מדרג החלוקה השני, מדובר במנוח אשר נפטר ולא הותיר אחריו בני משפחה מהמדרג הראשון, לפיכך חלוקת הירושה תתחלק בין הורי המוריש לאחיו ואחיותיו. המעגל השלישי, עוסק במנוח אשר לא הותיר אחריו בני משפחה מהמדרג הראשון ו/או השני, לפיכך תחולק הירושה בין סביו וסבותיו ובין דודיו ובני דודיו.

כיצד מתבצעת החלוקה בפועל- נבחר במצב האידאלי, כאשר מדובר בחלוקה מהמדרג הראשון. בן /או בת הזוג של המנוח ירש את כלל המיטלטלין ואת הרכב השייך למנוח. ואילו דירת המגורים תתחלק מחצית לבן /או בת הזוג של המנוח, והמחצית הנותרת תחולק שווה בשווה בין ילדיו של המנוח ו/או צאצאיו.

האם החלוקה משתנה כאשר מדובר במשק חקלאי? בשונה מדירת מגורים רגילה, משק חקלאי אינו עובר בירושה. לכן, ככל שהמנוח הותיר אחריו משק חקלאי, כל זכויותיו בו יועברו לבן או בת הזוג הנותר. אך, אם מדובר במנוח אלמן, אשר בן זוגו לא נותר בחיים, אזי זכויותיו במשק יעברו לבן המשיך אשר מונה להעברת הזכויות במשק.

ירושה ע"פ צוואה

חוק הירושה מונה 4 אפשרויות שונות לעריכת צוואה: צוואה בכתב, בפני עדים, בפני רשות ובעל פה.

צוואה בכתב- מהי צוואה בכתב? צוואה בכתב הינה צוואה אשר נכתבה כולה ע"י המנוח, בראשה יתנוסס תאריך כתוב בכתב ידו של המנוח ותחתם בחתימתו. העדים יאשרו את הצהרת המנוח בפניהם בחתימתם. 

צוואה בפני עדים- צוואה אשר תעשה בכתב, יצוין בה תאריך עריכתה, תיחתם בחתימת ידו של המנוח בפני 2 עדים, כאשר בפניהם עליו להצהיר שזו צוואתו.

צוואה בפני רשות- צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי. דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי, ייקראו בפני המנוח, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמנוח הצהיר כאמור.

צוואה בע"פ- צוואה המכונה גם צוואת שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המנוח, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.