חברת צ'רלטון, המשדרת אירועי ספורט בערוצים "ספורט 1", "ספורט 2" "ספורט 1 “HD ו- "ספורט 2 “HD, חויבה לחשוף את הסכם ההתקשרות עם אופ"א (איגוד התאחדויות הכדורגל האירופאיות) בצירוף תרגום נוטריוני לעברית, במסגרת תביעותיה כנגד בעלי עסקים ברחבי הארץ, בקשר עם טענותיה להפרות זכויות יוצרים.

חברת צ'רלטון, מגישה תביעות כנגד עשרות בעלי עסקים ברחבי הארץ, ולטענתה, בעלי העסקים מפרים את זכויות היוצרים השייכים לחברה, בשל שידורי משחקי כדורגל במסגרת יורו 2012, בבתי העסק השונים. עד כה, נמנעה חברת צ'רלטון לחשוף את הסכם ההתקשרות בינה לבין אופ"א.

במסגרת התובענות השונות בין בעלי העסקים לבין חברת צ'רלטון, דרש עו"ד מיכאל שטרית, המייצג את בעלי העסקים, לחשוף את הסכמי ההתקשרות בין צ'רלטון לבין אופ"א, וזאת על מנת לדחות את טענותיה של חברת צ'רלטון, לפיהן היא בעלת זכויות היוצרים מכוח אותו ההסכם.

חברת צ'רלטון, התנגדה להצגת ההסכם, וטענה כי בהסכם קיימים סעיפים שעליהם חל חיסיון מטעמים מסחריים. עוד טענה חברת צ'רלטון, כי שידורי המשחקים באמצעות פרשן ישראלי, מהווים יצירה עצמאית, ולכן ההסכם בינה לבין אופ"א אינו רלוונטי.

לטענת עו"ד מיכאל שטרית, המייצג את בעלי העסקים, ככל שקיים הסכם בין חברת צ'רלטון לבין אופ"א, הרי שהוא מסדיר את זכויות השידור בלבד ואין הוא מעניק לחברת צ'רלטון זכויות יוצרים ו/או זכויות לקבלת תגמולים מבעלי העסקים בגין אותם שידורים. לפיכך, חשיפת הסכם הינו תנאי אשר מבלעדיו לא ניתן לקיים את התובענה.

 בסיומו של דיון אשר התקיים היום בפני השופטת ככוכבה לוי, מבית המשפט השלום בתל אביב, קיבלה היא את דרישת ב"כ הנתבעים, והורתה לחברת צ'רלטון לחשוף את ההסכם עם אופ"א במלואו, בצירוף תרגום נוטריוני לעברית. עוד קבעה השופטת, כי בשל הדיון בקשר עם המצאת המסמך המהותי תשלם חברת צ'רלטון הוצאות לנתבעים בסך של 2,340 ₪.

"ההסכם שהוא בהחלט מהותי לביסוס טענת זכות של התובעת, כפי שהיא טוענת לה בכתב התביעה, לא צורף. בנסיבות אלה, אין לצפות מהנתבעת שתתגונן לגופו של עניין מאחר וכאמור, ההסכם המהותי לא צורף....מורה על המצאת ההסכם המקורי בצירוף תרגום נוטריוני תוך הסתרה בשחור של המספרים הנקובים בו".

על מנת למנוע את הימשכות ההליך המשפטי, קבעה השופטת כוכבה לוי, מועד להמצאת ההסכם המתורגם עד ליום 20.12.15.