מאת: עו"ד מיכאל שטרית

לאחרונה, עדים אנו לפרסומים רבים אשר מיידעים את ציבור החייבים בגין תיקון חדש לחוק ההוצאה לפועל, המסמיך את רשמי ההוצאה לפועל לתת לחייבים אשר עומדים בתנאים הקבועים בחוק הפטר מלא מחובותיהם בלשכת ההוצאה לפועל.

המדובר בחייבים אשר הוכרזו המוגבלים באמצעים בלשכת ההוצאה לפועל, מחוסרי אמצעים, אשר לעיתים התנהלות כלכלית לא נבונה הובילה אותם לחובות רבים, ומהם, לצערם הרב, אין אפשרות יציאה.

החוק קובע תנאים מסוימים, כאשר החייב העומד בהם, יכול להיות זכאי לאותו "הפטר" מיוחל. יש להדגיש, כי המדובר בתנאים מצטברים.

  1. חייב אשר הוכרז כחייב מוגבל באמצעים במשך למעלה מ-4 שנים ברציפות.
  2. סך כלל החובות של החייב בהוצאה לפועל הינו עד לתקרה של 800,000 ₪.
  3. כנגד החייב המוגבל באמצעים, לא ננקט הליך של פשיטת רגל.
  4. החייב המוגבל באמצעים, עמד בצו התשלומים אשר נקבע לו באמצעות רשם ההוצאה לפועל במשך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה להפטר.
  5. לחייב המוגבל באמצעים אין נכסים הניתנים לעיקול ו/או מכירה ו/או מימוש.

תוקפו של החוק הינו למשך שלוש שנים, לכן אם החייב עומד בתנאים אשר נקבעו בחוק עליו להזדרז ולהגיש בקשה להפטר ללשכת ההוצאה לפועל המוסמכת לדון בבקשה.

יש לציין, כי למרות התנאים אשר נקבעו בתיקון החוק, לרשם ההוצאה לפועל ניתנה סמכות שבשיקול הדעת ליתן הפטר גם לחייבים אשר אינם עומדים בתנאים הקבועים. קביעה זו מעניקה פתח ליתר החייבים לנסות ולהגיש בקשה להפטר מטעמם.

המדובר בהליך הפטר, המשיק להליך ההפטר המוכר מתחום פשיטת הרגל, כאשר הרעיון העומד בבסיסו של תיקון החוב, הינו להעניק אפשרות לחייבים השונים אשר עומדים בתבחינים ובתנאים שנקבעו, לצאת לדרך חדשה.

הגשת הבקשה, תכלול מידע שהגשת הבקשה תכלול מידע כלכלי רב אודות החייב, לכן, יש לשקול היטב האם וכיצד להגיש את הבקשה.

במהלך ההליך תפורסם הודעה בדבר הגשת הבקשה להפטר וכן, הבקשה תומצא לנושים השונים אשר להם תינתן האפשרות להתנגד לבקשה בתוך 90 יום מיום קבלת ההודעה על הגשת הבקשה מטעם החייב. לאחר המועד להגשת ההתנגדויות יתקיים דיון בבקשת ההפטר אצל רשם ההוצאה לפועל.

התוצאה של קבלת ההפטר הינה, כי "ימחקו" חובותיו של החייב. עם זאת, לרשם ההוצאה לפועל, ישנה הסמכות, לבטל את מתן ההפטר, מקום שבו התגלה, כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב ו/או תוך הסתרת מידע אותו היה על החייב לגלות בבקשה מטעמו.

לאור העובדה, שמחד ניתנת לחייבים האפשרות לקבלת ההפטר המיוחל ומאידך חובת הגילוי בהגשת הבקשה יכולה לחשוף מידע בעל ערך אותו החייבים בקשו ל"הסתיר" מידיהם של הנושים, על החייב לכלכל את צעדיו בקפידה, ובכל מקרה, להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.