מאת: עו"ד מיכאל שטרית                                                                 

ג' הגישה בקשה לקבלת צו כינוס בחודש מאי 2013 לערך. את הבקשה ערכה היא לבדה כאשר נמנעה היא לפרט פרטים מהותיים אודות מצבה הכלכלי, כאשר סברה היא בטעות, כי אי פירוט יגרום לבית המשפט המחוזי להכריז עליה כפושטת רגל.

כך למשל, בבקשתה טענה היא, כי סך חובותיה הינו כ- 232,000 ₪, כאשר בפועל סך חובותיה עלו על 4,000,000 ₪. עוד טענה היא, כי היא ובעלה אינם מועסקים, כאשר בפועל ניהלה היא עסק עצמאי בביתה- מסוג גן פרטי.

מיד ובסמוך להגשת הבקשה, קיבלה ג' צו כינוס, ובו נקבע כי עליה לשלם סך של 420 שח בחודש לקופת הכינוס בכל חודש בחודשו, כמו כן, מונה לה מנהל מיוחד מטעמו של בית המשפט (נאמן), ובשלב זה, במהלך התקופה שבין צו הכינוס ועד הדיון בבית המשפט המחוזי, בשאלה אם ניתן להכריז על ג' כפושטת רגל, נהנתה ג' מהגנת בית המשפט מפני הנושים להם הייתה חייבת כספים.

שרשרת הטעויות מטעמה של ג' נמשכה, היא נמנעה מלהגיש דוחות כספיים תקופתיים אודות מצבה הכלכלי- דוחות אשר קיימת חובה להגישם, וכמו כן, לא שלמה את הסך החודשי לקופת הכינוס אותו פסק בית המשפט, כי עליה לשלמו.

המנהל המיוחד, זימן את ג' לחקירה במהלך ההליך, ובחקירתו גילה הוא, כי היקף חובותיה של ג' עולה על הסך של 4,000,000 ₪, וכי, בניגוד לנטען על ידה, מנהלת היא עסק עצמאי מסוג גן פרטי בביתה. בדוח אשר הגיש המנהל המיוחד לבית המשפט, המליץ הוא לבית המשפט על ביטול הליכי פשיטת הרגל.

בדיון, אשר התקיים בעניינה של ג', ביקשה היא לפרוע את יתרת הפיגורים בתיק, אך כונס הנכסים מטעמה של המדינה, טען, כי בנסיבות בהן, ג' ביצעה כל "טעות" אפשרית בתיק, לא ניתן יהיה לרפא את הפגמים ולכן, אין היא יכולה לנצל את הגנתו של בית המשפט ועל בית המשפט לבטל את הליך פשיטת הרגל בו מצויה ג'.

כל תחינותיה של ג' לא הועילו, ובית המשפט, בצדק יש לומר, ביטל את הליכי פשיטת הרגל וכך בוטלה למעשה ההגנה הזמנית אשר הוענקה לג' מפני הנושים.

לימים פנתה ג' לקבלת ייעוץ משפטי בטרם יחלו לפעול הנושים כנגדה. בא כוחה של ג' הגיש בשמה בקשה חדשה, בה פורטו כלל חובותיה. ואף הוגשה בקשה מיוחדת בקשר עם העסק אותו ניהלה ג'. על אף המחדלים הראשונים אשר בוצעו על ידי ג' בהליך הראשון, קיבלה היא את אישורו של בית המשפט לניהול עסק עצמאי, ואף קיבלה היא אישור להחזיק כרטיס חיוב מסוג דביט כארד.

בימים אלו, ובסיומו של ההליך בו נקט בא כוחה של ג', הצליחה היא לקבל הפטר מחובותיה אשר באותו מועד עלו על הסך של 4,000,000 ₪, בהסדר החוב, הוסכם כי ג' תשלם לנושים סך כולל של 32,000 ₪, אשר ישולם בתשלום אחד באמצעות בני משפחתה.

כיום לאחר סיום הסאגה, נפתח הדף החדש בחייה של ג', והיא חזרה לנהל את עסקה, כאשר אנו מקווים שתמנע מלבצע את אותן הטעויות.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.