מאת: עו"ד מיכאל שטרית                                                                   

במשך שנתיים התקבלו בתיבת המייל של י' כ- 35 הודעות מייל המהוות פרסומת של חברה מתחום התיירות. הודעות המייל כללו מסר פרסומי אשר הופץ באופן מסחרי לרשימת התפוצה אותו החזיקה החברה.

אותן הפרסומות נשלחו לתיבת המייל של י' למרות שלא ניתנה הסכמתו מראש לקבלן. כאשר כל תכליתן של אותן ההודעות הינה עידוד התובע לרכישת השירות, או הוצאת כספים מאת י' בדרך זו אחרת.

י' פנה לשולחת, וביקש להסירו מרשימת התפוצה. אך החברה המשיכה לשלוח לתיבת המייל של י' את הודעות הפרסום מטעמה.

בשנת 2008 תוקן חוק התקשורת, כאשר סעיף 30 לחוק התקשורת, אוסר על משלוח פרסומות מסחריות לנמענים, בהודעת טקסט, במייל, או במערכות חיוג אוטומטי, וזאת ללא קבלת אישור מראש של הנמען.

מטרתו של תיקון החוק, הייתה למגר את התופעה של הפצה מסחרית של פרסומות באמצעות הודעות טקסט, מיילים וכדומה, אשר כונו הודעות "ספאם". מעבר לעובדה כי מדובר בניסיון למגר את תופעת הספאם, הרי שמשלוח הודעות אלו גרמו להפצת וירוסים נרחבת ולפיכך תוקן החוק אשר אוסר על משלוח אותן ההודעות.

בהיסתמך על תיקון חוק התקשורת, ועל סעיף 30 א לחוק התקשורת, הוגשה תביעתו של י' כנגד חברת התיירות. בתביעתו טען י', כי המדובר בהודעות פרסומת אשר נשלחו בניגוד לחוק כאשר הוא אינו נתן את הסכמתו מראש לקבלן. כאשר מגמת הפסיקה הינה לפסוק 1,000 ₪ בגין כל הודעה אשר נשלחה.

בית המשפט קיבל את תביעתו של י', וקבע כי מדובר בפיצויי לדוגמא שאין צורך בהוכחת נזק כלשהו אשר נגרם לתובע. מטרת הפיצוי הינה לאכוף את החוק ולמנוע הישנות מקרים מעין אלו, בהן חברות ממשיכות להפיץ פרסומות ללא קבלת אישור מראש.

אף שאין מדובר במפרה סדרתית של הוראות החוק, יש לתמרץ את הנתבעת לתקן את דרכיה: להקפיד על תדרוך נציגיה ועל קיום הנוהל שהיא עצמה קבעה; לוודא שהודעות סירוב שנשלחות אליה אכן מטופלות ולא מתפספסות; לכלול בהודעות הפרסומת אפשרות לשלוח הודעת סירוב בדרך שנשלחו ולכלול בהן את פרטי ההתקשרות עמה במקום בולט וברור וכן כתובת דוא"ל תקפה לשם הסרה. ניתן להסתפק בסכום שירתיע את הנתבעת ויניע אותה לתקן את הטעון תיקון, כמובן שיש לתמרץ גם את התובע ושכמותו להגיש תביעות יעילות כגון דא.

התנהגות הנתבעת במקרה זה בטאה זלזול בהוראות החוק. היא שלחה מספר לא מבוטל של הודעות פרסום, מבלי שקיבלה את הסכמת התובע. זלזול זה מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, כי י' פנה אל הנתבעת לדרש ממנה להפסיק א משלוח ההודעות אך היא המשיכה בשלה. בית המשפט ציין, כי הוא מקבל את תביעתו של י'  וזאת במטרה לעודד את הציבור לממש זכויותיו בנושא וליצור הרתעה מפני הפרת החוק.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.