מאת: עו"ד מיכאל שטרית

בשבוע שעבר עסק חלקו הראשון של המאמר בטיב הזכויות הכלליות והספציפיות של חבר אגודה במשק החקלאי ובמורכבות הנחלה, ואילו השבוע יעסוק המשכו של המאמר בסוגית הבן הממשיך ובהוראות סעיף 114 לחוק הירושה.

בן ממשיך

בפסקי דין רבים, בחנו השופטים את סוגיות הבן הממשיך וההגדרה הרווחת בפסיקה הינה דלקמן: "הבן הממשיך  הינו הבן שבונה את ביתו בחלקה א', ליד בית ההורים, מעבד איתם את המשק, ומצפה לכך שעם מותם, בבוא היום, יהיה הוא בעל המשק במקומם"

יחד עם זאת, תקנה 3 א' לתקנות האגודות השיתופיות הסדירה בצורה החוקית את מעמדו של הבן הממשיך. על פי תקנה 3 א' הבן הממשיך, הינו בן אחד בלבד (גם מאומץ), נכד אחד, לרבות בן הזוג של הבן הממשיך, אשר מחזיק בעצמו או יחד עם הוריו מכח הסכם עם הוריו ו/או התחייבות של הוריו ו/או מכח ירושה במשק החקלאי.

המשמעות הינה, כי מינויו של בן ממשיך יכולה להתבצע אך ורק ע"פ הוראות תקנה 3 א', כך למשל, לא ניתן להורות על מינויו של אח ו/או חבר ו/או מטפלת סיעודית לבן הממשיך.

מי אשר מונה על ידי הוריו באמצעות האמור לעיל להיות בן ממשיך, עליו להגיש בקשה להתקבל כחבר באגודה של המושב אליה יצרף את המסמכים המעידים על היותו בן ממשיך. למעשה, הבן הממשיך בא "בנעליי" הוריו וממשיך לקיים את המשק כיחידה חקלאית. מבחינת האגודה, די בהודעת הורים על מינויו של הבן, אותו בן כ"בן ממשיך"

פנייה נוספת בקשר למינוי של הבן הממשיך תעשה על ידי ההורים לסוכנות, אליה נצרף את האסמכתא המעידה על היותו בן ממשיך וכן את אישור האגודה המעיד על קבלתו לאגודה.

כמו שהבנו  זכויותיו של "הבן הממשיך" במשק, נקבעות, בתהליך המגובה ובהסכמים נפרדים, ומכוח החוזה המשולש, אשר יש בכוחם להעניק מבחינה משפטית "לבן הממשיך" את זכויותיו במשק. חשוב להבין, כי זכויותיו של הבן הממשיך לאחר אשר עבר את כל ההליך, רק לאחר פטירת הוריו. המשמעות הינה כי הזכויות יועברו אליו בפועל, רק לאחר מות ההורים.

העברת הזכויות באמצעות צוואה

פסקי הדין השונים של בתי המשפט, הכירו באפשרות שניתן לקבוע בצוואה את זהותו של היורש במשק. אך יש להבין, כי בשונה מצוואה רגילה בה מוגדר מעמדו של ה"זוכה" על פי הצוואה כיורש, הרי בצוואה המורישה משק מדובר בסוג של מינוי ל"בן ממשיך". יש להדגיש, כי הרציונל של מינוי בן ממשיך באמצעות הצוואה כפופה הן להסכם המשולש בו עסקנו בחלקו הראשון של המאמר וכפופה היא להוראות תקנה 3 א' לתקנות האגודות השיתופיות.

העברת זכויות כשאין צוואה

המנגנון להעברת הזכויות במשק, כאשר אין בן ממשיך וההורים לא הותירו אחריהם צוואה, קבוע בסעיף 114 לחוק הירושה ולפיו "משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית - ימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על המגיע לעזבון". 

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.