פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

הילד נפצע כתוצאה מתאונה? ניתן יהיה לתבוע בין היתר את פוליסת ביטוח התאונות האישיות שהוא מבוטח בה. 

מאת: עו"ד מיכאל שטרית

הורים רבים אינם מודעים לעובדה, כי ילדיהם מבוטחים בפוליסת ביטוח תלמידים מסוג תאונות אישיות. חוק חינוך חובה, הטיל על הרשות המקומית חובה לבטח כל ילד מגיל 3 לערך ועד לגיל 18 בכיסוי ביטוחי החל 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע, בין אם בתוך המסגרת הלימודית בין אם מחוצה לה, בין אם התאונה קשורה למסגרת הלימודית ובין אם לאו, בין אם התאונה ארעה בארץ ובין אם התאונה ארעה בחו"ל.

לצורך ההמחשה, ילד אשר נפגע בתאונה מחוץ לשעות הלימודים או במהלך חופשה בארץ או בחו"ל הכיסוי של הפוליסה חל עליו והוא צפוי לקבלת פיצוי בגין הנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מאותה התאונה.

סעיף 6(ד1) לחוק חינוך חובה התש"ט -1949 קובע כי האחריות על עריכת פוליסת ביטוח מוטלת על הרשות המקומית והיא זו אשר חייבת לבטח את הקטינים הלומדים במערכת החינוך בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. התשלום בגין הפוליסה נגבה מן ההורים במסגרת התשלומים השונים אותם הם משלמים למסגרת החינוכית.

כמו כן, תנאי המינימום לפוליסת ביטוח תאונות לתלמידים מצויות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך:" 3.13-1 ביטוח תאונות אישיות – תנאי מינימום מחייבים לפוליסת ביטוח לתלמידים".

החוק קובע, כי הפוליסה תחול בין היתר על נזק אשר ארע להורה אשר התלווה לילדו לפעילות של מוסד חינוכי, ובנוסף, חל על תלמידי ישיבה עד הגעתם לגיל 45.

בשונה מיתר הביטוחים השונים אשר המועד להגשת התביעה בעניינם הינו בתוך שלוש שנים מקרות האירוע, הגשת תביעה כנגד פוליסת הביטוח בגין פגיעה של קטין הינה בתוך שלוש שנים ממלאת 18 לקטין. דהיינו, לקטין ישנה אפשרות להגיש את התביעה בעניינו טרם הגעתו לגיל 21.

כמו כן, בשונה מיתר הביטוחים, אין המבוטח חייב להוכיח אלא שהאירוע נכלל בתחולתה הכללית של הפוליסה, ואילו על המבטחת להוכיח כי התקיים החריג לאחריותה.

בפוליסת הביטוח ישנם חריגים אשר בגינם לא ניתן לקבל את הכיסוי הביטוחי. המדובר על תאונות דרכים, נפגעי פעולות איבה, רשלנות רפואית, מחלה אשר אינה נובעת מתאונה וכדומה.

חשוב לזכור, כי במקרים רבים, בנוסף לתביעה בגין פוליסת ביטוח תאונות אישיות, יש לבחון האם אירוע התאונה ארע כתוצאה של רשלנות של גורם כזה או אחר, ואז ישנה עילת תביעה כנגד אותו גורם רשלן.

הילד נפגע? מה עושים עכשיו?

תעדו את מקום האירוע בה ארעה התאונה. שימרו על כלל המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הילד כתוצאה מן התאונה. רכזו את הקבלות וערכו רשימה מדויקת של ההוצאות אשר הושתו עליכם כתוצאה מן התאונה. פנו למזכירות המוסד החינוכי ובקשו את פוליסת הביטוח הרלוונטית לאותו מוסד חינוכי.

ישנה חשיבות עליונה להיוועצות עם עורך דין הבקיא בתחום, הואיל ולעיתים רבות, חברות הביטוח השונות נוהגות לדחות תביעות של מבוטחים בטענות בלתי מוצדקות.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.