נפגע בתאונת דרכים בדרכו לעבודה חברות הביטוח יפצו בסך של 135,000 ₪.

בית המשפט חייב 2 חברות ביטוח לפצות עובד אשר נפגע בתאונת דרכים בדרכו למקום העבודה בסך של 135,000 ₪.

מאת: עו"ד מיכאל שטרית                                                         

ח', נשוי בן 45, יצא כבכל בוקר למקום עבודתו. בדרכו, עצר את רכבו בתחנת הדלק, על מנת למלא דלק ולבדוק שמן ומים. בעודו עומד מחוץ לרכב ושוקד על בדיקת רכבו, כאשר פניו ומחצית גופו הינם תחת מכסה המנוע, חזר רכב אחר לאחור, פגע בח', ומחץ את ברכו השמאלית של ח' בין 2 הרכבים.

יש לציין, כי בתיקי נזק מסוג תאונות דרכים, אין צורך לבחון את שאלת אחריותו של הנפגע. כאשר בשונה מתיקים שונים בתחום הנזיקין אין צורך להוכיח את אחריותו של "המזיק". ההלכה הקבועה היא: נפגעת בתאונת דרכים- אתה זכאי לפיצוי כספי בגין הנזקים.

חברות הביטוח, הן זו אשר בטחה בבטוח חובה את רכבו של ח' והן זו אשר בטחה בבטוח חובה את רכבו של הפוגע, מכירות אף הן את ההלכה הקבועה. לפיכך החלו לגלגל אחת לשניה את האחריות לתשלום הנזקים אשר נגרמו לח' כתוצאה מאותה תאונה.

חברת הביטוח אשר ביטחה את רכבו של ח' הכחישה את קרות האירוע ואף טענה שאין המדובר בתאונת דרכים כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

מנגד, חברת הביטוח אשר בטחה את הרכב הפוגע, הטילה את האחריות לתשלום פיצויים לח' על חברת הביטוח אשר בטחה את רכבו של ח'.

לח' לא נותרה ברירה והוגשה התובענה כנגד חברות הביטוח יחדיו אל בית המשפט השלום.

בדיון הראשון אשר נערך בבית המשפט, הגיעו חברות הביטוח להסכמה דיונית בה חלוקת התשלומים בנזק תהנה כדלקמן: חברת הביטוח אשר בטחה את רכבו של ח' תחוב ב-30% מנזקיו של ח' והיתר בשיעור של 70% תחוב  בהן חברת הביטוח אשר בטחה את הרכב הפוגע.

יש לציין, כי הואיל והמדובר בתאונת דרכים אשר נגרמה, כאשר ח' היה בדרכו למקום עבודתו, הוכרה התאונה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

ועדה רפואית מטעמו של הביטוח לאומי קבעה לח' נכות צמיתה בשיעור של 10% בגין הפגיעה בברך שמאל.

למרות קביעתה של הועדה הרפואית, הטענה המשפטית של ח' בבית המשפט הייתה, כי נכותו התפקודית הינה בשיעור של 25% הואיל והוא מתקשה לבצע את עבודתו כמנהל אחזקה במוסד ציבורי אשר משתרע על שטח גדול. כמו כן, מעסיקו "הצמיד" לו עובד נוסף אשר עליו לסייע לו בביצוע העבודות השונות.

עוד טען ח', כי הפגיעה בברכו השמאלית, הובילה לצמצום משרו לשני שליש משרה דבר אשר פגע משמעותית בשכרו, והכל כתוצאה מהתאונה.

בית המשפט קיבל את תביעתו של ח' וקבע, כי כתוצאה מתאונת הדרכים אשר הוכרה כתאונת עבודה, נגרמו נזקיו של ח'. לפיכך קבע בית המשפט, כי חברות הביטוח תשלמנה לח' פיצויים בגין ראשי הנזק: הפסד שכר לעבר, הפסד שכר לעתיד, הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד, הוצאות נסיעה לעבר ולעתיד, עזרה לזולת לעתיד וכאב וסבל, פיצוי בסך כולל של 135,000 ₪.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.