מאת: עו"ד מיכאל שטרית

אזרחים רבים אינם מודעים לזכויותיהם אל מול רשויות מס הכנסה.

למשל, אדם אשר נקבעה לו נכות רפואית בחישוב מיוחד של למעלה מ- 89.1% עשוי להיות זכאי לפטור מתשלומי מס הכנסה.

המשמעות הינה, כי נכים רבים אינם אמורים לשלם מיסים על הכנסותיהם, אך לצערנו, אין גורם מוסמך אשר טורח ליידע את אותם הנכים, על כך שהם זכאים לפטור ממס הכנסה על אותם ההכנסות.

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור עבור הכנסות של האנשים הבאים: עיוורים, נכים בשיעור של 100%, נכים בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד ונכים שנקבעו להם נכות צמיתה בשיעור של 89.1% בחישוב מיוחד.

בנוסף קובעת הפקודה, כי אדם שנקבעה לו נכות זמנית עד ל- 184 ימים בלבד, לא יהיה זכאי לקבל את הפטור המיוחל. לפיכך הפטור ממס יוענק רק למי שנכותו נקבעה ללמעלה מ- 184 ימים.

המשמעות הינה, כי כל אדם העונה על הגדרות החוק, המשלם מס הכנסה, יתכן וזכאי הוא לקבלת פטור מתשלום למס הכנסה.

חשוב להבין, כי כל אדם, בין אם לא איבד את כושר העבודה ובין אם הוא פנסיונר, זכאי בנסיבות מסוימות לקבל את הפטור המיוחל. אומנם הפטור הוא מתשלום עתידי, אך בין היתר ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים אחורה, לעיתים מדובר בהחזרים של עשרות אלפי שקלים.

הליך קבלת הפטור הינו הליך שלעיתים נתפס כמסורבל, אך עם הכוונה נכונה, תוך שמירה על עקרונות מנחים ניתן לפשט את ההליך. לפיכך רצוי להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום עוד בטרם הגשת הבקשה.

תחילה, יש להכין העתקים מכלל החומר הרפואי אשר מהווה אסמכתא למצב הרפואי של המבקש. יחד עם זאת, עלינו לפנות לנציבות מס הכנסה, בטופס "בקשה לפטור ממס" אשר מהווה למעשה את הטופס הראשוני אשר פותח את הליך הבירור.

בנוסף יהא עלינו טופס "בקשה לוועדה רפואית" ובו נציין במפורש את המחלות והליקויים מהם המבקש סובל ו/או סבל בעבר. כמו כן, יהא עלינו לחתום על טופס ויתור סודיות אותו נמען למוסד לביטוח לאומי. לאסופת המסמכים נצרף את החומר הרפואי אשר הכנו מבעוד מועד.

על החלטת הועדה הרפואית ראשי המבקש לערער בפני הועדה הרפואית לערערים בתוך 45 ימים.

החשיבות של צירוף כלל החומר הרפואי הינה חשובה. הואיל וציינו, כי ישנה אפשרות שהועדה תקבע, כי המבקש זכאי לקבלת החזר מס בצורה רטרואקטיבית 6 שנים אחורה, מיום הגשת הבקשה. לפיכך יהא עלינו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בגין כל שנה לגביה מבוקש הפטור משתלום המס.

יש לשים לב, כי התקרה הפטורה ממס הינה עד להכנסה שנתית של 614,400, יחד עם זאת, התקרה יכולה להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של המבקש.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.