בת ה-9 נפגעה בקייטנה- חברות הביטוח תפצה בסך של 149,000 ₪.

בית המשפט חייב את מפעילת הקייטנה (רשות מקומית), משרד החינוך ויועץ הבטיחות לפצות באמצעות חברות הביטוח קטינה בת 9 שנפגעה במהלך שהותה בקיינה בסך של 149,000 ₪.

מאת: עו"ד מיכאל שטרית                                                                    

ימי החופש הגדול הגיעו וג' בת ה-9 נרשמה לקייטנה המופעלת באמצעות רשות מקומית. במהלך שהותה בקייטנה נפגעה היא כאשר דלת הכניסה נטרקה על ידה  ו-2 אצבעות ידה הימנית נשברו.

כתוצאה מהתאונה, נותרה ג' סובלת מהגבלות תנועה ועיוות הגורמים להפרעה ביכולת האחיזה, ומצלקת כואבת אשר נותרה כתוצאה מהניתוח אשר עברה היא.

הוריה פנו לחברות הביטוח השונות, אך אלו סרבו לשלם בגין הנזק, והיו חלוקות בגין נסיבות קרות התאונה ולרבות על מי מוטלת שאלת האחריות לקרות האירוע.

לג' לא נותרה הברירה, והתובענה הוגשה כנגד חברת הביטוח המבטחת את הרשות המקומית אשר הפעילה את הקייטנה. הרשות המקומית באמצעות חברת הביטוח, הגישה הודעה צד' ג כלפי משרד החינוך והודעה צד ג' נוספת כנגד יועץ הבטיחות אשר ייעץ למפעילת הקייטנה- הלא היא הרשות המקומית.

לכתב תביעתה צרפה ג' חוות דעת רפואית ממומחה כף יד אשר קבעה לג' נכות רפואית ותפקודית בשיעור של 9% כתוצאה מהתאונה.

בית המשפט קבע, כי הואיל והמבנה בו הופעלה הקייטנה הינו בבעלות הרשות המקומית, מנהלת הקייטנה ועובדיה הינם עובדי הרשות המקומית ובנוסף, הרשות המקומית היא זו האחראית על בטיחות המבנה כמו גם על פיקוח ומתן הנחיות בטיחות, הרי שהרשות המקומית היא זו שחבה בחובת זהירות כלפי ג'.

בנוסף לכך, הטיל בית המשפט את האחריות לקרות האירוע, על משרד החינוך. ע"פ פסיקת בית המשפט, משרד החינוך לא עשה די על מנת לקיים את חובת הפיקוח המוטלת עליו. הואיל ומשרד החינוך לא הפנה את תשומת ליבם של מנהלי הקייטנות לסכנה המשמעותית הקיימת מעצם השימוש בדלתות שלא מוגנו כהלכה, הרי שלא ניתן לומר, כי קיים הוא את חובת הפיקוח המוטלת עליו.

בית המשפט לא חסך שבטו, והטיל בנוסף את האחריות על יועץ הבטיחות, הואיל וזה, לא הבחין כי על הדלת הותקן מנגנון למניעת טריקת הדלת לא תקין. לו היה קיים גלגל האטה תקין על הדלת, אזי ספק אם הייתה מתרחשת התאונה. 

אף לאחר החלטת בית המשפט, המשיכו חברות הביטוח להתווכח בנושא גובה האחריות של כל אחת ואחת מהן. לכן בגין הנזק אשר ארעה לג' ובהתחשב במכלול הנסיבות שפורטו, ביחס לחלקו של כל אחד מהגורמים, כאשר התאונה ארעה משילוב גורמים של העדר תקינות מנגנוני הבטיחות על הדלת, פיקוח-על לא מספק של משרד החינוך ובד בבד ואולי בראש ובראשונה העדר פיקוח, השגחה והדרכה של החניכים ומדריכיהם, חולקה האחריות בין הנתבעים וצדדי ג' כדלקמן ע"י בית המשפט: חברת הביטוח המבטחת את הרשות המקומית 75%, חברת הביטוח המייצגת את משרד החינוך 15% ויועץ הבטיחות 10%.

נוכח חלוקת האחריות בגין התאונה אשר ארעה לג', ובגין הנזקים הבלתי הפכים אשר נגרמו לג' קבע בית המשפט, כי חברות הביטוח תשלמנה לג' בגין ראשי הנזק: עזרה לזולת, הוצאות שונות לעתיד, הוצאות ניידות, וכאב וסבל, פיצוי בסך כולל של 149,000 ₪.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.